Koulutuspolku

TVD:n käyttöönottokoulutus rakentuu käytännönläheisesti hankkeen tai projektin tavoitteiden ympärille. Määritämme, mitä ohjelmalla pitää simuloida, ja mihin mennessä pitää olla valmista. Välitavoitteet rytmittävät oppimispolkua. Lopussa katsomme, miten käyttöönotto sujui, ja millä askelmerkeillä jatkamme eteenpäin.

Kick-off

 • Koulutustarjonnan ja asiakastuen esittely
 • Tavoitteiden määritys
 • Aikataulutus
 • Käyttöönoton aloitus

Klinikka

 • Räätälöity koulutus
 • Käyttöönoton seuranta
 • Ongelmatilanteet

Verkkovalmennus

 • Luennot
 • Harjoitustaltioinnit

Seminaari

 • Palaute ja uudet tavoitteet
 • Parhaiden prosessien ja toimintatapojen löytäminen
 • Ongelmanratkaisu tilanteissa, joissa ei ole yhtä oikeaa toimintatapaa tai prosessia

Millaiset puitteet käyttöönotto vaatii?

Säännöllinen aika harjoittelulle

Käyttöönotto vie aikaa, joka pitää aikatauluttaa.

Sitoutuminen tavoitteisiin

Käyttöönoton prosessiin pitää sitoutua ja siihen pitää saada aikaa, jotta se onnistuu.

Käyttöönoton
seuranta

Varmistamme, että käyttöönotto etenee ja autamme haasteiden kanssa.

Kokonaisuus haltuun askel kerrallaan

Välitavoitteet rytmittävät oppimispolkua.