Ilmoittautuminen Webinaareihin

Luennot

Huom. Ilmoittautumislinkki avaa ilmoittautumislomakkeen uuteen ikkunaan.
Jos et pääse osallistumaan webinaariin, voit katsoa tallenteen Omatahtinen oppiminen -osiosta.

1. TVD Simulaatiomalli

Luennon aiheet
 • Ohjelman yleisesittely
 • Tilin hallinta, käyttöoikeuksien hallinta
 • Laskelmien perustaminen
 • Nimikkeistö
Pakollinen
25.10.2022
klo 9.00 - 10.00

Harjoitukset

Jos mahdollista, suosittelemme varaamaan harjoituksiin kaksi näyttöä. Kannattaa tehdä yhdellä näytöllä harjoitus TVD:llä ja seurata harjoituksen Teams-esitystä samanaikaisesti toiselta näytöltä.

Harjoitukset tehdään harjoituksessa jaettavalla tunnuksella ja salasanalla. Omia tunnuksia ei käytetä. Jos käytät omaa tiliäsi harjoitteluun, huomaathan että sijainti vaikuttaa laskelmaan, joten et voi suoraan verrata omaa laskelmaasi esimerkkilaskelmiin.
Huom. Ilmoittautumislinkki avaa Teams-webinaarin ilmoittautumislomakkeen uuteen ikkunaan.
Jos et pääse osallistumaan webinaariin, voit katsoa tallenteen Omatahtinen oppiminen -osiosta.

2a. Tilamitoitus-moduuli

Harjoituksen aiheet
 • Moduulin perusominaisuudet
 • Valmiin mallin hyödyntäminen ja täydentäminen
 • tavoitetilaluettelon laatimisessa 
Valinnainen
29.9.2022
klo 9.00 - klo 11.00

2. Tilamitoitus-moduuli, Aikamalli

Harjoituksen aiheet
 • Ajallinen mitoitus tilamitoituksessa
 • Ryhmittely
Soveltava
4.10.2022
klo 9.00 - 11.00

3a. Tilat-moduuli: Tilat

Harjoituksen aiheet
 • Tilaluettelon luominen ja muokkaaminen
 • Tila- ja tilaryhmä ominaisuudet, tilojen varustaminen
Valinnainen
22.9.2022
klo 8.30 - 11.30

3b. Tilat-moduuli:
Rakennus ja Suunnittelumalli

Harjoituksen aiheet
 • Rakennuksen ominaisuudet ja suunnittelumalli
 • Rakennusosien tarkastelu ja muokkaus
Valinnainen
27.9.2022
klo 8.30 - 11.30

3c. Tilat-moduuli:
Korjausrakentaminen

Harjoituksen aiheet
 • Korjausprofiilin syöttäminen toimialoille, toiminnoille, tilaryhmille ja tiloille.
 • Korjaustoimenpiteet tilojen rakennusosaryhmille, tilaryhmille, rakennukselle ja alueelle
 • Rakennusosanäkymän muokkaus
Valinnainen
13.10.2022
klo 9.00 - 11.00

4a. Rakennusosat-moduuli

Harjoituksen aiheet
 • Teoriatausta, nimikkeistö, määrämittausperusteet
 • Luonti Tilat-moduulista tai hinnastosta
 • Rakennusosien ja tekniikkaosien muokkaaminen
 • Tuoterakenteet, hintarivit, attribuutit
 • Rakennustehtävien mitoitus
Valinnainen
6.10.2022
klo 8.30 - 11.30

4b. Ehdotussuunnitelman ohjaus

Harjoituksen aiheet
 • Miten varmistetaan, että suunnitelma on asiakkaan
 tavoitteen mukainen?
 • Miten suunnittelua ohjataan tavoitteeseen?
Soveltava
11.10.2022
klo 9.00 - 11.00

5a. Tontti-moduuli

Harjoituksen aiheet
 • Tontti-moduulin yleisesittely
 • Tonttihintamallin teoria
 • Tontin tietojen täsmentäminen käsin
Valinnainen
22.11.2022
klo 9.00 - 10.30

6. Kannattavuus-moduuli

Harjoituksen aiheet
 • Kannattavuus-moduulin yleisesittely
 • Kannattavuuslaskelman teko ja laskelmien vertailu
Valinnainen
24.11.2022
klo 9.00 - 11.00